§
KLASSISK YOGA
Swami Satyananda Foto: Hari Prem Andersén

Den yogaform jag undervisar i sammanställdes från flera olika traditioner av Swami Satanyanda. Han reste på 70-talet runt i världen och lärde ut sin variant av yogan. En av hans diciplar var den danske yogin Swami Janakananda som startade Håå kursgård och skrev boken "Yoga och meditation i min vardag". Satanyanda utvecklade sedan sin yogastil i andra riktningar medan Swami Janakananda höll fast vid den till stora delar tantriskt inspirerade stil som han lärt sig på 70-talet, och lär ut än idag.

Hari Prem bodde under 20 år på Håå- kursgård och lärde sig yoga av Janakananda. Björn flyttade till ahrammet för att bli yogalärare efter att ha gått en tremånaderskurs. Efter ett antal år blev de ett par och lämnade Håå för att undervisa på egen hand. Efter att ha undervisat i olika länder och världsdelar, slog de sig ned i Höghultström i Småland, och startade sin egen kursgård. Jag gjorde mitt första retreat där 2007 och började yogalärarutbildningen 2011.

För att skriva lite om yogatraditionen vänder jag mig till yogavision.net som är en hemsida knuten till Satanyandas gamla skola i Bihar i Indien. De skriver följande om yogan (något fritt översatt):

Yogatraditionen har utvecklats i Indien under tusentals år, och används idag på många ställen världen för att förbättra fysisk hälsa, koncentration, uppnå inre frid samt för andliga syften. Yogan har med tiden mynnat ut i olika grenar, men centralt har varit att balansera kropp, sinne och känsloliv. Detta görs genom fysiska övningar (asanas), andningsövningar (pranayama), mudra & bandha (att hålla kroppen i speciella positioner för att påverka energiflödet), rening av kroppen (shatkarma) samt meditation (dhyana).

Tantra innefattar ett antal läror vars syfte är utvidgandet av människans medvetande, samt frigörelsen av "kundalini". Den psykiska och fysiska energi som finns hos varje människa men som hos de flesta endast utnyttjas delvis. Tantra har i det moderna samhället förknippats med sex och erotik. Sexualiteten har visserligen använts för att utvidga medvetandet, men är endast ett bland många verktyg för detta syfte i den tantriska traditionen.

Exempel på andra verktyg är mantras (vilka påverkar oss genom vibration då de uttalas eller sjungs), yantras (symboler), uppväckandet av chakran, rening av kroppen, koncentration, andningsövningar, överföring av energi, samt tantriska invigningar och ritualer. Centralt i den tantrisk traditionen är att integrera det tänkande intellektet med det känslomässiga. Det förstnämnda anses ha sitt säte i mellan ögonbrynscentret medan det senare manifesteras i området runt hjärtat.

Den vediska traditionen är en av de äldsta bevarade andliga traditioner man känner till idag. I vediska filosofin är Gud och människans relation till det gudomliga centralt.

E-post: info@bjornyoga.se