KLASSISK YOGA

Kurser skräddarsys efter behov

INNEHÅLL:
Ett eller flera Yogaprogram bestående av fysiska övningar (asanas) anpassade för deltagarnas förutsättningar, samt avspänningen yoga nidra, andningsövningar och meditationen Inre stillhet.

DATUM OCH TID:
Efter önskemål

KOSTNAD:
Kontakta Björn för mer info

FÖRKUNSKAPER:
Inga förkunskaper krävs.

KURSLEDARE:
Björn Ahlén

KURSMATERIAL:
Yogamatta eller liggunderlag medtages, kontakta Björn Ahlén vid frågor om detta.

BRA ATT VETA:
Det är en fördel att ha löst sittande, bekväma kläder, och inte äta en större måltid 2 - 3 timmar innan kursen. Stäng av mobilen innan du går in i yogarummet.

LOKAL:Efter önskemål

E-post: info@bjornyoga.se