KLASSISK YOGA

En kurs kan innehålla ett eller flera av följande program:

De spänningsfrigörande övningarna:
Ett enkelt förbedande program som löser upp spänningar, stelhet, och befriar kroppen från luft och slaggprodukter. Passar alla oavsett ålder och fysisk status.

Det dynamiska programmet:
Ett litet mer avancerat program som stärker ryggen och gör den smidig, samt tränar upp balansen.

Ryggprogrammet:
Ett program helt inriktat på att stärka ryggen och göra den smidig. Särskilt bra för den med stillasittande jobb, eller som av andra skäl har problem med rygg nacke eller axlar.

Balansprogrammet:
Ett program fullt med övningar för att träna balansen.

Solprogrammet:
Ett program med solhälsningen och övningar för att träna bland annat rösten och bäckenbotten.

Andningsövningar:
Ett program är en serie fysiska övningar (Asanas) samt 2-3 andningsövningar. Andningen är central i yoga och kan tränas både för allmänt välbefinnande, uppnå harmoni och klarhet samt utvidgande av medvetandet.

Yoga Nidra:
Varje program avslutas med en meditativ djupavspänning som inte bara används för att slappna av utan också för att sammanlänka det medvetna och det undermedvetna.

E-post: info@bjornyoga.se